Bộ Xây dựng, Công an TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã họp bàn, rà soát những khó khăn, vướng mắc, những “nút thắt” trong việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cũng đã nêu ra một số quy định của QCVN 06:2022/BXD hiện còn đang gặp khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng và đề xuất các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời  đề xuất  các giải pháp để sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Công an TP Hà Nội cũng đề xuất các giải pháp để sửa đổi, bổ sung trong quy chuẩn, tiêu chuẩn thời gian tới nhằm tháo gỡ một số “nút thắt” của quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thực tế áp dụng, điển hình như:

– Nghiên cứu, bổ sung quy định về khoảng cách bố trí giữa 2 thang bộ thoát nạn tính theo đường chéo đối với hành lang an toàn; cho phép không quy định chiều rộng khe hở giữa các vế thang bộ thoát nạn trong trường hợp công trình được trang bị hệ thống họng nước chờ khô. Đây là một trong những giải pháp có thể tháo gỡ cho nhiều dạng công trình phù hợp với các yêu cầu kiến trúc, kết cấu.

– Nghiên cứu, cho phép áp dụng các giải pháp tăng cường đối với công trình cao đến 25m được bố trí 1 thang bộ thoát nạn an toàn; cho phép chiều rộng vế thang tối thiểu 0,7m được phép áp dụng đối với một số loại công trình đặc thù có quy mô nhỏ dưới 300m2/ sàn, số lượng người tập trung thấp dưới 20 người/ tầng.

– Hướng dẫn, làm rõ quy định để cho phép sử dụng cầu thang bộ loại 3 đối với cơ sở kinh doanh karaoke (tại mục A.4.3 QCVN 06:2022/BXD quy định “lối ra thoát nạn từ mỗi tầng nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải được dẫn vào buồng thang bộ với cửa ngăn cháy loại 2”), vì đây là thang bộ an toàn.

– Hướng dẫn, chỉnh sửa quy định ngăn hành lang thành những đoạn nhỏ hơn 60m bằng vách ngăn cháy để xác định yêu cầu bảo vệ chống khói theo phụ lục D QCVN 06:2022; không cần thiết phải quy định cơ cấu tự động đóng đối với cửa các gian phòng khi cửa mở vào hành lang bên khi đã được thoát khói trực tiếp.

– Nghiên cứu, chỉnh sửa các quy định về kích thước bãi quay xe, tránh xe quy định tại QCVN06:2022/BXD phù hợp với thực tế thông số phương tiện xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện nay được trang bị cho các địa phương.

– Nghiên cứu chỉnh sửa quy định yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà đối với các công trình độc lập theo hướng không quy định cơ sở phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; chỉ quy định cấp nước chữa cháy bên ngoài đối với hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, gắn với quá quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, cải tạo theo hạ tầng cơ sở chung.

Các đơn vị họp bàn, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, chủ đầu tư. Ảnh: Bộ Xây dựng

Sau khi nghe các đơn vị phát biểu ý kiến, nêu xuất các giải pháp, trao đổi, thảo luận, đại diện Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Công an TP Hà Nội trong việc nghiên cứu các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, đồng thời tham mưu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng giao Vụ Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các Vụ, Cục chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng khẩn trương tập hợp, tham mưu, trước mắt sẽ có hướng dẫn về việc triển khai, áp dụng QCVN 06:2022, đồng thời tiếp tục nghiên cứu những quy định còn bất cập để chỉnh sửa, bổ sung trong thời gian tới, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nạp bình chữa cháy, nạp bình chữa cháy tại Bình Dương, bơm bình chữa cháy