Trân Thành, Trường Giang ‘cười ngất’ vì diễn xuất cực ‘duyên’ của Hương Giang

Trân Thành, Trường Giang ‘cười ngất’ vì diễn xuất cực ‘duyên’ của Hương Giang