Sau khi ᴛử ᴛʀậɴ, Quan Vũ đã để lại 1 tiểu tướng không ngờ về sau là trụ cột của Thục Hán

May mắn thoát ᴄʜếᴛ trong cuộc chiến từng lấy m.ạng Quan Vũ, nhân vật cao số này đã trở thành một trong những võ tướng trụ cột của triều đình Thục Hán về sau.

Thời Tam Quốc (220 – 280) tuy ʜỗɴ ʟᴏạɴ nhưng lại có rất nhiều danh tướng, anh hùng, hào kiệt. Trong số đó, Quan Vũ được xem là một trong số ít võ tướng được các tập đoàn chính trị mạnh nhất Tam Quốc vô cùng yêu mến.

Điều này chủ yếu là nhờ vào khả năng võ nghệ xuất chúng cùng sự dũng cảm phi thường và đặc biệt Quan Vũ, người được mệnh danh là “Quan Công Võ thánh” là bầy tôi tuyệt đối trung thành, trọng điều nhân nghĩa.

Dù Tào Tháo có tặng bao nhiêu vàng bạc, mỹ nữ, chức vị… nhưng vẫn không thể giữ chân được Quan Vũ.

Trong trận chiến sinh t.ử cuối cùng của cuộc đời, cả hai phe đối đ.ịch với Thục Hán là Tào Nguỵ và Đông Ngô đều đưa ra rất nhiều mưu sĩ và danh tướng cùng nhiều binh lính tinh nhuệ. Do rơi vào thế hạ phong nên Quan Vũ không thể ph.á vòng vây để trở về Thục Hán. Sau cùng, anh hùng “uy chấn Hoa Hạ” phải chịu kết cục là bị ᴄʜặᴛ đầᴜ.
 Quan Vũ là một trong những danh tướng kiệt xuất thời Tam Quốc. Ảnh: Baidu

Cái ᴄʜếᴛ của Quan Vũ luôn khiến hậu thế không khỏi xót xa và nuối tiếc khi nhắc tới. Thế nhưng không thể mang thành bại để luận anh hùng, đặc biệt là khi ông phải đối kháng với đại quân của hai địch quốc.

Tuy nhiên, điều đáng nói là Quan Vũ còn là một danh tướng giỏi đào tạo nhân tài.

Cụ thể, trong trận chiến cuối cùng của Quan Vũ, dù phải ᴍấᴛ ᴍạɴɢ nhưng có một tiểu tướng dưới trướng của ông may mắn chạy thoát. Người này sau đó còn trở thành một trong những tướng lĩnh trụ cột của nhà Thục Hán vào giai đoạn sau. Tiểu tướng cao số đó chính là Liêu Hoá.

Liêu Hóa (? – 264), vốn tên là Liêu Thuần, tự Nguyên Kiệm, là người quận Tương Dương thuộc Kinh Châu, cũng là một trong những danh tướng trọng yếu vào giai đoạn hậu kỳ của nhà Thục Hán.

Nếu nhắc tới mối cơ duyên của Liêu Hóa với tập đoàn chính trị Thục Hán, không thể bỏ qua một nhân vật quan trọng từng giữ vai trò trấn thủ Kinh Châu. Đó chính là Quan Vũ.

Cũng bởi Quan Vân Trường vừa có tài đ.ánh bộ, lại rất giỏi thủy chiến, Lưu Bị đã quyết định cử ông làm người trấn thủ khu vực này.

Liêu Hóa xưa kia vốn là một thư lại ở Kinh Châu, theo Quan Vũ khi đã trung tuần. Ông phụng sự dưới trướng của vị tướng “uy chấn Hoa Hạ” cho tới khi Kinh Châu xảy ra sự biến.

Trong trận chiến cuối cùng của cuộc đời mình, ngay cả khi Quan Vân Trường sở hữu võ nghệ và mưu lược xuất chúng thì một mình ông cũng khó có thể đối đầu với sự liên thủ của Tào Tháo và Tôn Quyền, nhất là khi Tôn Quyền lại lựa chọn đ.ánh úp.

Chính sự biến bất ngờ này đã khiến cho Quan Vũ bị đẩy vào thế hạ phong, dẫn tới kết cục thất bại và vong mạng.

Vì muốn Quan Vũ hết đường chạy trốn, Tôn Quyền còn phái Lục Tốn chặn đứng con đường trở về Thục quốc.

Giữa trùng trùng lớp lớp vòng vây khiến ngay cả Quan Vũ cũng phải b.ỏ mạng khi đó, Liêu Hóa đã may mắn thoát khỏi “thiên la địa võng” của quân đ.ịch và trở về dưới trướng Lưu Bị.

Vì sao Liêu Hoá lại đầu quân cho Thục Hán?

Sau trận Xích Bích, Liêu Hoá theo Quan Vũ đến trấn thủ Kinh Châu cho tới khi nơi đây xảy ra binh biến.

Tuy nhiên, trong Tam Quốc diễn nghĩa, Liêu Hoá được mô tả là từng tham gia khởi nghĩa Khăn Vàng và sau đó lên núi làm sơɴ ᴛặᴄ.

Khi Quan Vũ trở về với Lưu Bị, Tào Tháo nghe tin nên đuổi theo tiễn. Bấy giờ, Tào Tháo đã tặng cho võ tướng mà ông mến mộ chiến bào và để Quan Vũ tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, sau đó đoàn xe của Quan Vũ đã bị một nhóm sơɴ ᴛặᴄ dưới trướng của Liêu Hoá b.ắt giữ.

Khi biết được danh tiếng của Quan Vũ, Liêu hoá đã quyết định đưa đoàn xe trả lại, đồng thời xin theo hầu nhưng Quan Vũ từ chối.

Sau này, khi Lưu Bị chiếm được Kinh Châu, Liêu Hoá được làm thuộc hạ của Quan Vũ.

Vị tướng may mắn sống sót, hết lòng vì Thục Hán. Ảnh: Baidu

Theo ghi chép trong lịch sử, sau khi anh hùng uy chấn thiên hạ Quan Vũ thất bại trong trận Phàn Thành (trọng điểm của Kinh Châu), Liêu Hoá may mắn sống sót và bị quân Đông Ngô b.ắt được. Để có thể tìm kiếm cơ hội trở về với quân chủ Lưu Bị, Liêu Hoá bấy giờ phải dàn dựng và khiến mọi người tin rằng ông đã qua đời.

Sau đó, khi cơ hội đến, Liêu Hoá đã đưa mẹ mình chạy thẳng về phía Tây và gặp Lưu Bị khi ông đang dẫn quân đ.ánh Đông Ngô. Hai người cùng xông pha trận mạc để ʙáᴏ ᴛʜù cho Quan Vũ. Sau khi Lưu Bị mất, Liêu Hoá theo Thừa tướng Gia Cát Lượng, sau đó là Khương Duy xuất quân Bắc ph.ạt, lập được nhiều chiến công.

Kinh Châu là khu vực thường xuyên xảy ra ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴀɴʜ. Do đó, việc Kinh Châu về tay ai sẽ có ảnh hưởng lớn tới tương quan lực lượng của ba th.ế l.ực mạnh nhất là Ngụy – Thục – Ngô.

Có thể nói trong giai đoạn sau này của Thục Hán, Liêu Hoá có những đóng góp quan trọng, đặc biệt là trong chiến dịch Bắc ph.ạt. Tiểu tướng ngày nào dưới trướng của Quan Vũ không những may mắn sống sót trong trận ở Phàn Thành mà sau đó còn trở thành vị tướng chủ lực của quân Thục Hán.

Sau khi Hậu chủ Thục Hán là Lưu Thiện đầu hàng nhà Nguỵ, Liêu Hoá bị á.p giải về Lạc Dương. Tuy nhiên ông đã qua đời trên đường bị á.p giải vì tuổi cao sức yếu.