Phò tá Lưu Bị, nhưng Gia Cát Lượng lại che giấu 1 bí mật mà đến lúc chết Lưu Bị cũng không phát hiện ra. Ý đồ này của Khổng Minh có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện Tam quốc khi ấy?

Anh trai của Gia Cát Lượng là Gia Cát Cẩn nhờ tài năng hơn người nên được Tôn Quyền tin dùng, rất được tín nhiệm. Em trai của Gia Cát Lượng là Gia Cát Quân được Tào Tháo đánh giá cao, được đảm nhiệm chức vụ không thấp ở Tào Nguỵ. Bản thân Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy điều hành của nhà Thục Hán.

Bí mật mà Gia Cát Lượng đã âm thầm che giấu Lưu Bị là gì?

Thật ra, từ bố cục tình hình này có thể thấy ngay, gia tộc Gia Cát phân bố trong 3 nước Tam Quốc, hơn nữa đều có được địa vị nhất định, chứng tỏ lựa chọn của họ cũng vì lợi ích của gia tộc.

Gia Cát Lượng đã giấu Lưu Bị ý đồ cá nhân này suốt mấy chục năm, đến lúc chết, Lưu Bị cũng chưa hề phát hiện ra.

Hình ảnh nhân vật Gia Cát Lượng trên phim.
Hình ảnh nhân vật Gia Cát Lượng trên phim.

Với 3 lựa chọn và 3 vị trí mà anh em nhà Gia Cát nắm giữ, cho dù nước nào nơi ba anh em họ làm việc giành thắng lợi, gia tộc của họ cũng đều có thể duy trì mãi về sau.

Tuy rằng Gia Cát Lượng có ý đồ riêng khi lựa chọn phò tá Lưu Bị song trên thực tế, ông quả thật đã hết lòng phò tá chủ công, nếu không, có lẽ người đời sau chưa chắc đã được nghe nhiều giai thoại hay về ông như vậy.

Hình ảnh nhân vật lưu Bị trên phim.
Hình ảnh nhân vật lưu Bị trên phim.

Gia Cát Lượng có giấu Lưu Bị, nhưng khi thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình, vị quân sư này đã hết sức cúc cung tận tuỵ, không để lại điều tiếng về sau, được người đời ngợi ca…

Trước khi Thục Hán diệt vong, Gia Cát Lượng cũng đã cống hiến toàn bộ sức lực, cố gắng làm tròn chức trách của mình.