Tào Tháo lại bị căn bệnh này hành hạ
Tào Tháo lại bị căn bệnh này hành hạ

Theo như những gì mà Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi lại thì Tào Tháo được biết đến là một nhân vật ɢɪᴀɴ ʜùɴɢ, ᴍưᴜ ᴍô và trong đầu có khá nhiều ᴋế ʜɪểᴍ. Tuy nhiên, với một người ᴍưᴜ cao như vậy mà lại hoảng sợ khi thấy được ᴛʜủ ᴄấᴘ của Quan Vũ. Đây quả là điều mà ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.

Tào Tháo là một nhân vật có ảnh hưởng lớn thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời Tam quốc. Ông cùng với Lưu Bị và Tôn Quyền hình thành thế chân vạc nổi tiếng lịch sử. Đây là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy khắp 5 châu, nhận về hàng loạt sự kính nể của nhiều người.

Theo “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung, Tào Tháo là một ɢɪᴀɴ ʜùɴɢ, đᴀ ɴɢʜɪ, ɢɪᴀɴ xảᴏ, ʟắᴍ ᴍưᴜ ɴʜɪềᴜ ᴋế và là người đầy tham vọng khi muốn chiêu mộ nhiều nhân tài để hoàn thành bá nghiệp chinh phục thiên hạ. Do vậy, Tào Tháo chú trọng việc chiêu mộ nhân tài. Ông thu phục được nhiều tướng lĩnh, ᴍưᴜ sĩ có tài về làm việc cho mình như: Quách Gia, Tuân Úc, Giả Hủ, Điền Vi, Hứa Chử…

Thế nhưng, Tào Tháo không thể có được Quan Vũ – võ tướng xuất chúng của nhà Thục Hán. Tào Tháo dùng đủ mọi cách để lôi kéo vị tướng này về dưới trướng của mình vì muốn có được vị tướng văn võ toàn tài, trung nghĩa, hào hiệp.

Ngay cả khi bắt được Quan Vũ, Tào Tháo đối xử rất tốt với võ tướng này. Thậm chí, ông còn đáp ứng 3 yêu cầu của Quan Vũ để đổi lại việc võ tướng này đầu hàng. Sự kiện này được gọi là “ước pháp tam chương” (giao hẹn 3 điều).

Ba điều đó là: Quan Vũ nhấn mạnh chỉ hàng Hán không hàng Tào; đảm bảo cho nhị vị phu nhân của Lưu Bị được an toàn; một khi biết được tin tức của Lưu Bị, dù ở chân trời góc bể, Quan Vũ sẽ lập tức rời đi.

Vì mến mộ Quan Vũ từ lâu nên những điều kiện do võ tướng này đưa ra đều được Tào Tháo chấp nhận với hy vọng thu phục được ông. Thậm chí, Tào Tháo đối xử với ông rất trọng vọng, phong làm Thiên tướng quân – Hán Thọ Đình Hầu. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Tào Tháo vẫn không có được Quan Vũ khi ông nhất quyết quay về bên Lưu Bị.

Khác với nhiều tướng lĩnh không đầu hàng sẽ bị ɢɪ.ế.ᴛ ᴄʜ.ế.ᴛ, Tào Tháo để cho Quan Vũ ra đi thuận lợi. Điều này cho thấy Tào Tháo ngưỡng mộ, tôn trọng và nể phục vị tướng này.

Do đó, khi Quan Vũ bị ɢɪ.ế.ᴛ ᴄʜ.ế.ᴛ và ᴛʜủ ᴄấᴘ của võ tướng này được gửi cho Tào Tháo, ông kinh hãi tới mức tái phát bệnh đau đầu và phải nhờ Hoa Đà tới chữa trị. Quả thật, thông tin này khiến cho không ít người phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Tiếp đến, Tào Tháo hạ lệnh tổ chức rất trọng thể cho Quan Vũ và yêu cầu tất cả các tưỡng sĩ có mặt cúi đầu đáp lễ để tưởng nhớ võ tướng kiệt xuất này. Nhìn đi nhìn lại, ai cũng thấy được Tào Tháo thật sự nể phục và mến mộ tài năng của Quan Vũ. Chính vì vậy, khi vị tướng này “về trời” thì Tào Tháo đã không khỏi s.ố.ᴄ nặng.